Doklady při uzavření smlouvy

Pro uzavření úvěrové nebo leasingové smlouvy je nutné doložit níže uvedené doklady.

Soukromá osoba nepodnikatel

 • Platný občanský průkaz ČR;
 • řidičský průkaz vydaný v ČR;
 • jedno tel. spojení (pevná tel. linka nebo mobilní tel. na klienta nebo pevná tel. linka do zaměstnání);
 • u vozidel s cenou vyšší než 500 000,- a akontací menší než 30% je nutné potvrzení o výši příjmu a doklad pro ověření adresy trvalého pobytu (3x výpis z bankovního účtu nebo 3x vyúčtování elektřiny nebo plynu nebo 3x vyúčtování operátora za mobilní telefon za poslední tři měsíce).

Právnická osoba nebo Fyzická osoba podnikatel

 • Platný občanský průkaz majitele nebo jednatele firmy;
 • živnostenský list, koncesní listina nebo výpis z obchodního rejstříku;
 • registrace o DPH v případě, že firma je plátcem DPH;
 • výpis z bankovního účtu;
 • jedno pevné telefonní spojení (pevnou tel. linku lze nahradit mobilním telefonem doloženým fakturou od operátora);
 • u vozidel s pořizovací cenou vyšší než 500 000,- a akontací menší než 30% je nutné daňové přiznání za poslední zdaňovací období (potvrzené FÚ), u podvojného účetnictví včetně rozvahy a výsledovky.

Cizinec je kupujícím

 • Platný pas;
 • doklad o povolení k pobytu s přiděleným rodným číslem;
 • řidičský průkaz vydaný státem EU;
 • dvě tel. spojení (pevná tel. linka nebo mobilní tel. na klienta, pevná tel. linka do zaměstnání), pevnou tel. linku lze nahradit mobilním telefonem doloženým fakturou od operátora;
 • u vozidel s cenou vyšší než 500 000,- a akontací menší než 30% je nutné doložit potvrzení o výši příjmu a doklad pro ověření kontaktní adresy (výpis z bankovního účtu, vyúčtování elektřiny nebo plynu, vyúčtování operátora za mobilní telefon).

Dobrá rada pro jistý úspěch získání financování

 • Připravit co nejvíce jednoduše dostupných dokladů a podkladů;
 • při schvalování uvést správné telefonní číslo;
 • připravit akontaci v rozmezí 30-40% z pořizovací ceny (samozřejmě není podmínkou).