Doklady pro nákup vozu

Při nákupu vozu je důležité mít s sebou následující dokumenty, bez kterých nebude možné nákup uskutečnit.

Soukromá osoba nepodnikatel

  • Platný občanský průkaz;
  • při nepřítomnosti majitele ověřenou plnou moc majitele ke koupi a převzetí vozidla.

Fyzická osoba podnikatel OSVČ

  • Platný občanský průkaz;
  • ověřenou kopii Živnostenského listu (ne starší 6 měsíců);
  • při nepřítomnosti majitele ověřenou plnou moc majitele ke koupi a převzetí vozidla.

Pro právnickou osobu

  • Platný občanský průkaz;
  • ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců);
  • při nepřítomnosti majitele nebo jednatele právnické osoby ověřenou plnou moc majitele nebo jednatele ke koupi a převzetí vozidla.