Doklady při prodeji

Při prodeji vozu je důležité mít s sebou následující dokumenty, bez kterých nebude možné prodej uskutečnit.

Soukromá osoba nepodnikatel

 • Platný občanský průkaz
 • pokud je v technickém průkazu (TP) záznam o leasingové smlouvě, originální doklad o ukončení tohoto leasingu
 • při nepřítomnosti majitele, na kterého je vůz hlášen, ověřenou plnou moc majitele k prodeji, převzetí peněz a k převodu vozidla na příslušném úřadě.

Fyzická osoba podnikatel - OSVČ

 • Platný občanský průkaz;
 • notářsky ověřenou kopii Živnostenského listu (ne starší 6 měsíců);
 • pokud je v TP záznam o leasingové smlouvě, originální doklad o ukončení tohoto leasingu;
 • při nepřítomnosti majitele, na kterého je vůz hlášen, ověřenou plnou moc majitele k prodeji, převzetí peněz a k převodu vozidla na příslušném úřadě;
 • při prodeji vozu N1 s odpočtem DPH, kopii registrace DPH.

Právnická osoba

 • Platný občanský průkaz;
 • notářsky ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců);
 • v případě užitkového vozu registraci plátce DPH;
 • pokud je v TP záznam o leasingové smlouvě, originální doklad o ukončení tohoto leasingu;
 • při nepřítomnosti majitele nebo jednatele právnické osoby, na kterou je prodávaný vůz hlášen, ověřenou plnou moc majitele nebo jednatele k prodeji, převzetí peněz a k převodu vozidla na příslušném úřadě;
 • při prodeji vozu N1 s odpočtem DPH, kopii registrace DPH.

Nutné doklady k vozu

 • Velký technický průkaz;
 • osvědčení o registraci vozidla;
 • potvrzení o povinném ručení;
 • v případě čerstvého individuálního dovozu vozidla ze zahraničí kopii nabývacího dokladu.

Další doklady k vozu

 • Vedenou servisní knihu, která zvýší hodnotu vašeho vozidla;
 • návod k obsluze vozidla;
 • emisní kartu;
 • lustraci k vozu;
 • kopii původních dokladů v případě dovozu vozidla ze zahraničí.